Slovník pojmov

  • otvárané otočné dvere sa otvárajú len jedným smerom. Delia sa na pravé a ľavé

  • posuvné dvere sú zavesené na špeciálnom ložiskovom pojazde a zasúvajú sa buď do vytvorenej falošnej steny (do púzdra, ktoré je vmurované v stene), alebo vedľa steny (vyžadujú dostatočný priestor)

  • ,,falcové dvere" sa nazývajú dvere s polodrážkou. Sú osadené nad rovinou steny. Polodrážka dverí pri klasickom prevedení dosadá na obložku

  • bezfalcové dvere (alebo bezpolodrážkové dvere) sú dizajnovým prvkom v interiéri kedy je krídlo kompletne vsadené do obložkovej zárubne so skrytými alebo viditeľnými závesmi. Bezfalcové dvere sú svojimi technickými ako aj úžitkovými vlastnosťami rovnocenné v porovnaní s dverami s polodrážkou (falcom). Rozdiel je v zavesení krídla a v konštrukcií zárubne pričom bezfalcové dverové krídlo sa zatvára do tela zárubne a obložky sú nad jeho rovinou. Pre tieto dvere sa často používajú skryté závesy (nie je to však podmienkou), ktoré dávajú dverám spolu s prispôsobením zárubne svojrázny dizajn

  • otvárané dvere cez zárubňu sa neotvárajú smerom von od zárubne, ale v smere dovnútra cez zárubňu. Toto prevedenie môže byť realizované len pri bezfalcových dverách so skrytými závesmi

  • fóliované dvere zväčša tvorí smrekový rám vyplnený voštinovým vnútrom. Povrch sa skladá z MDF, ktorý je fóliovaný do príslušnej fólie (decoru)

  • laminátové dvere sú z konštrukčného hľadiska presne také isté ako dvere fóliované. Iba príslušný základ je potiahnutý laminátom, teda pevnejším a odolnejším materiálom ako je fólia

  • dýhované dvere tvorí smrekový rám, ktorý vypĺňa buď voština, drevotieska alebo laťovka. Tento základ sa potom dýhuje technickou dýhou, prírodnou dýhou alebo vyberanou dýhou

  • masívne dvere sa vyrábajú z jednej vybranej dreviny, kde povrchovú úpravu tvorí už len vybraná farebnosť- morenie a ochranná vrstva t.z. lak, príp. vosk